In Rapport | bouwmanagement

In Rapport | bouwmanagement

In Rapport begeleidt uw bouwproject met de uiterste zorg, van A tot Z.

Specialisatie: leiden van renovatieprojecten van bestaande gebouwen: scholen en monumentale panden.

Ik begeleid het hele proces, van de ontwerpfase tot aan de oplevering. Ik zorg dat alle betrokkenen, van opdrachtgevers tot aannemers, uitvoerders en omwonenden, weten wat ze in welke fase moeten doen of kunnen verwachten. Ik zorg voor het nakomen van de gemaakte afspraken en voor heldere communicatie met de opdrachtgever, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Ik zorg dat het hele team aan de slag gaat om u als klant te ontzorgen. Samen gaan we voor een prachtig resultaat.

Ik leid graag projecten met oude of monumentale panden: gebouwen met een ziel. Dit werk brengt bijzondere vakkennis met zich mee. Het werken in de stijl van het pand, de specifieke materialen en wijze van verwerken, de onvoorziene zaken die kunnen voorkomen. Het anticiperen en schakelen in complexe renovatieprojecten is dynamisch werk dat mij op het lijf geschreven is.

Ik word regelmatig ingezet om verstoorde of vastgelopen bouwprojecten weer vlot te trekken. Soms dreigt een project te mislukken omdat een aantal partijen niet functioneel met elkaar in verbinding staan. In zo´n geval breng ik de partijen met elkaar in contact en inventariseer de knelpunten, zowel qua techniek als in de samenwerking. Ik zorg dat de partijen met elkaar in rapport komen. Vervolgens maak ik op basis van overeenstemming en gezamenlijkheid in het team heldere afspraken met alle betrokkenen om het project succesvol af te leveren. Tijdens de hele uitvoering zie ik als aanjager toe op de gemaakte planning en afspraken en zorg ik voor afstemming met de opdrachtgever.

In Rapport werkt voor zowel particulieren als bedrijven en verzorgt onder meer de volgende diensten:

Advies:

  • Opstellen bouwkundige rapportages

Budgettering:

  • Begrotingen
  • Investeringsbegrotingen
  • Meerjarenbegrotingen
  • Kostenindicaties

Procesbewaking:

  • Bewaken budget
  • Bijhouden facturatie tijdens uitvoeringsfase
  • Bewaken van meer- en minderwerk
  • Bewaken van de gemaakte afspraken in contractstukken

Begeleiding en controle :

  • Begeleiding en controle van de uitvoering tot oplevering

 

Wilt u van gedachten wisselen met een specialist over uw plannen voor een bouwproject? Neem vrijblijvend contact op via de telefoon, de mail, of het contactformulier.